Afkast & Risiko
Fremover vil Optimum, Pareto og Safe investere en mindre del af deres formue i virksomhedsobligationer. Formålet er at forbedre porteføljernes samlede afkast og risikoegenskaber.
Få hjælp til at oplyse og beregne skatten for 2014 på dine akkumulerende investerings- og kapitalbeviser.