Afkast & Risiko
Få hjælp til at oplyse og beregne skatten for 2014 på dine akkumulerende investerings- og kapitalbeviser.
Bestyrelserne for investeringsforeningerne Absalon Invest og CPH Capital har vedtaget, at der i enkelte afdelinger udstedes andele uden ret til udbytte for 2014.